THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ BÁ VƯƠNG VÀ HOÀNG ĐẾ - KIẾM THẾ 3D

THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ BÁ VƯƠNG VÀ HOÀNG ĐẾ


- Thời gian bảo trì dự kiến: từ 15h45' đến 16h15' ngày 3/5/2016
- Nội dung bảo trì:
Bảo trì khắc phục tình trạng lag server Hoàng Đế và bảo trì định kỳ làm mượt hệ thống ở server Bá Vương
Sau thời gian trên game trở lại hoạt động bình thường!
Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện trên. Xin cảm ơn!