Sự kiện 2 ngày cuối tuần: Tống Kim VIP, tăng giới hạn trùng sinh ngày - KIẾM THẾ 3D

Sự kiện 2 ngày cuối tuần: Tống Kim VIP, tăng giới hạn trùng sinh ngày

Kiếm Thế 17 Phái tự hào là Kiem The Priavte độc đáo và đông người chơi nhất làng game Kiem The lau tại Việt nam, là Game Kiem The lau dai, ổn định trên 3 năm, với sự sáng tạo lột xác hoàn toàn bản Kiếm Thế Gốc, sở hữu:
 - Tự viết lên bộ skill 150 Kiếm Thế đầu tiền làng Kiếm Thế Private.
 - Bộ skill đặc hiệu: Trùng Sinh, Cải Lão, Thăng Tiên, Nhập Ma, Độ Kiếp, Luận Hồi bá đạo...
 - Sở hữu 5 phái mới5 quái nhân Ngũ Hành: Quyền Tông, Tinh Túc, Tiêu Dao, Cổ Mộ và Toàn Chân. Tạo nên bản Kiếm Thế 17 Phái độc nhất.

I- ÁP DỤNG TRÊN TOÀN BỘ MÁY CHỦ.

1. Tống Kim VIP cuối tuần:


2. Tăng giới hạn Trùng Sinh ngày
- Máy chủ  Bá Vương:
100 lần/ ngày cho nhân sĩ đã Cải Lão 2 trở lên.

Không giới hạn với nhân sĩ  chưa Cải Lão 2.
- Máy chủ Quỷ Kiếm: 

100 lần/ ngày cho nhân sĩ đã Cải Lão 10 trở lên
Không giới hạn với nhân sĩ Chưa Cải Lão 10
- Các máy chủ khác: 
+ Không giới hạn với nhân vật chưa Thăng Tiên - Nhập Ma
+ Nhân vật Ma Tôn - Thiên Tôn: 50 lần/ ngày.

P/S:* Nhân vật Ma Tôn 10 và Thiên Tôn 10 đã max 2000 lần trùng sinh:
* Update tầng mới vào tuần tới:
* Ma Tôn sẽ biến thành Diêm Đế với ẤN DIÊM ĐẾ CỰC PHŨ
* Thiên Tôn sẽ biến thành Thiên Đế với ẤN THIÊN ĐẾ CỰC TRÂU


3. Sự kiện trong ngày:
- Săn Boss Hòa Kỳ Lân: 14h30 và 19h
- Săn Boss Tần Thủy Hoàng: 11h35, 15h35 và 22h35
- Quân Đoàn Địa Ngục: 10h và 16h
- Quần Anh Động: 12h
- Tứ đại sát thủ: 13h30
- Săn boss 5x,7x,9x cày kẹo, tiền cổ: Full ngày
- Chạy hầm Thiên Quỳnh Cung, Vạn Hoa Cốc, Đại Mạc Cổ Thành cày trùng sinh: Full ngày.
- Cày điểm Hoạt Động - Tích lũy thành VIP
- Bạch Hổ Đường
- Tiêu Dao Cốc

- Xem chi tiết: TAI ĐÂY