THÔNG BÁO: Khuyến mại 50% thẻ nạp toàn bộ máy chủ Kiếm thế 17 phái - KIẾM THẾ 3D

THÔNG BÁO: Khuyến mại 50% thẻ nạp toàn bộ máy chủ Kiếm thế 17 phái


BẢN TIN THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI
Để hỗ trợ các nhân sĩ trên con đường chinh chiến và hỗ trợ các bạn trong dịp EVENT tết nguyên đán. BQT khuyến mại 50% thẻ nạp toàn bộ máy chủ Kiếm thế 17 phái:
- Thời gian: Từ 12h00 ngày 29/01 cho đến hết ngày 31/01/2016
Lưu ý: Việc khuyến mại không ảnh hưởng gì đến ưu đãi thẻ nạp của các bạn
Xin cảm ơn!