SỰ KIỆN THỨ 5 - ĐI TÌM DỊ VẬT - KIẾM THẾ 3D

SỰ KIỆN THỨ 5 - ĐI TÌM DỊ VẬT

Kiếm Thế mới open hay các Kiếm Thế mới ra gần đây mọc lên như nấm, với những ví von ăn theo kiểu Kiếm Thế Skill 150Kiếm Thế Private hay nhấtKiem The lau daiKiếm Thế lậu hay nhất... bla bla....
Mặc cho đời cứ đẩy và Kiếm Thế 17 Phái cứ đi, Xuân lại về năm cũ sắp qua đi, chào Xuân Bính Thân, mong cho toàn thể nhân sĩ năm mới ấm áp, vui tươi.
Bên cạnh đó những lúc rảnh dỗi, giải trí, xin đừng quên sân chơi Kiếm Thế VNG đã ổn định 3 năm nay. Mặc dù phát triển trên nền bản 2.6, bản nguyên thủy xưa nhưng team vận hành, kỹ thuật của chúng tôi đã không ngừng sáng tạo, fix các bug kiếm thế, hack kiếm thế, xây dựng lên bản Kiếm Thế vô cùng hay và thú vị, với bao item độc lạ, nhiều tầng biến đổi trang bị, võ học nhân vật...

BQT xin gửi tới bạn " Chuỗi sự kiện Xuân Bính Thân" 

SỰ KIỆN THỨ 5  - ĐI TÌM DỊ VẬT
 1. Siêu Đồng Hành
 - Từ Ngày 26/01 đến hết 16/02:
 - Nạp 1 thẻ mệnh giá 50.000 sẽ nhận được quà: Xá Lị - Kiều Phong
 - Đồng hành đang có phải là đồng hành 10 kỹ năng.(Mốc nạp hoặc event để có)
-  Đồng hành đang cấp 120 thì phải dùng "Bồ đề quả" trên kỳ trân các, nhấn chuột phải và chọn đồng hành để trùng sinh về đồng hành cấp 1


 - Sau đó sử dụng "Thư Đồng Hành" trên kỳ trân các, nhấn chuột phải để Hoàn Nguyên vào "Thư Đồng Hành"


 - Ra gặp NPC "CÂY NÊU" để đổi Siêu Đồng Hành - Kiều Phong
 * Dùng Xá Lị - Kiều Phong + "Thư Đồng Hành" đã có đồng hành ở đó để đổi
Thông tin: Siêu Đồng Hành - Kiều Phong:
 + Có số Kỹ Năng : 10 skill
 + Các kỹ năng có thể học max lên 10 cấp thay vì 6 cấp như Đồng Hành Thường.

 2. An Bang Hạng Liên
 - Ra NPC "CÂY NÊU"
 - Nhấn mục kích hoạt Dị vật
 - Yêu cầu: Bộ Bảng Vàng Chữ : XUÂN - BÍNH - THÂN
 (Cách có bộ chữ xem >>> LINK SỰ KIỆN TẾT)
Sau khi kích hoạt, NPC Bảo vật Thiên Hạ, mục Dị Vật sẽ có thêm mục
 - An Bang Hạng Liên
 - Dùng Hạng Liên Sát Thần + 100 Vạn đổi được : Sát Thần An Bang Hạng Liên
 - Dùng Hạng Liên Thiên Hoàng + 100 Vạn đổi được : Thiên Hoàng An Bang Hạng Liên
 - Dùng Hạng Liên Ngũ Hành + 100 Vạn đổi được : Ngũ Hành An Bang Hạng Liên
Tính năng An Bang Hạng Liên:
 - Các thuộc tính gốc giữ nguyên
 + Sát Thần An Bang Hạng Liên có thêm thuộc tính:
 * Lục Khí Hóa Ngọc Công + 1
 * Kỹ Năng Phái và Bí Kíp + 1
 * Tử hà Thần Công cấp + 1
 * Hút sinh Lực 2%
 + Thiên Hoàng  An Bang Hạng Liên có thêm thuộc tính:
 * Lục Khí Hóa Ngọc Công + 2
 * Kỹ Năng Phái và Bí Kíp + 2
 * Tử hà Thần Công cấp + 2
 * Hút sinh Lực 5%
 + Ngũ Hành An Bang Hạng Liên có thêm thuộc tính:
 * Lục Khí Hóa Ngọc Công + 3
 * Kỹ Năng Phái và Bí Kíp + 3
 * Tử hà Thần Công cấp + 3
 * Hút sinh Lực 10%