Thông báo: Kéo dài sự kiện 2 và open sự kiện thứ 3 Noel ấm áp 2015 - KIẾM THẾ 3D

Thông báo: Kéo dài sự kiện 2 và open sự kiện thứ 3 Noel ấm áp 2015

Sự kiện 3: Event Noel ấm áp 2015


0h00 Ngày 26/12: Bảo trì
+ Cắt rơi nguyên liệu event
+ Mở chức năng trang trí cây thông Noel

Thời gian diễn ra sự kiện "Trang trí cây thông Noel"
Từ 0h00 ngày 26/12/2015 đến hết 31/12/2015.
Nội dung:
Sân Trường Ca Môn sẽ xuất hiện Cây Thông Noel lớn.


Nhân sĩ đem các vật phẩm đến trang trí Cây thông Noel:
+ Kẹo giáng sinh
+ Vớ giáng sinh
+ Găng tay
+ Mũ len


Nhân sĩ click vào cây thông, chọn trang trí cây thông.
Chọn vật phẩm treo lên cây thông: Kẹo, Vớ, Găng tay, Mũ len


Mỗi vật phẩm đem trang trí sẽ nhận được:
+ 50.000 exp
+ 500 bạc thường
+ Thiệp Chúc Mừng 
Sử dụng Thiệp Chúc Mừng yêu cầu:
- Chi phí 500 đồng thường/ thiệp
- Click chuột phải hiện ô nhấp số lượng sử dụng.

Mỗi Thiệp Chúc mừng mở ra sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- 500.000 exp
- 1 vạn  bạc thường
- 10 tiền cổ
- 1 Rương Thượng Cổ
- 1 Huân chương chiến công
- Pet 10 skill
- ÁO ĐỘC BỘ THIÊN HẠ 7 NGÀY.


CHÚC CÁC MAY MẮN SỞ HỮU ÁO VIP 30 TRIỆU.