Kiếm Thế 17 Phái - Sự Kiện số 1: Quà đầy tháng Thiên Kiếm - KIẾM THẾ 3D

Kiếm Thế 17 Phái - Sự Kiện số 1: Quà đầy tháng Thiên Kiếm

Thân gửi nhân sĩ Kiếm Thế 17 Phái.

BQT xin thông báo lịch ra sự kiện game Kiếm Thế 17 Phái như sau.

Sự kiện 1: Quà mừng đầy tháng tại máy chủ Thiên Kiếm

- Diễn ra từ 0h00 ngày 16/12/2015 đến hết 22/12/2015.
Sự kiện chỉ áp dụng cho Server THIÊN KIẾM

Nội dung Sự Kiện.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện các nhân sĩ võ lâm về NPC Sứ Giả Hoạt Động Khổng Minh - Trường Ca Môn chọn dòng: MỪNG ĐẦY THÁNG SERVER THIÊN KIẾM --> Nhận Quà- Sau khi nhận sẽ được Hộp Quà Sinh Nhật.


- Mở Hộp Quà Sinh Nhật để nhận thưởng.


- Mỗi nhân vật được nhận thưởng từ Hộp Quà Sinh Nhật 7 lần.
- Mỗi ngày chỉ nhận quà được 1 lần, như vậy nhận liên tục thì sau 7 ngày các bạn sẽ nhận hết quà từ Hộp Quà Sinh Nhật.
- Phần quà trong 7 lần nhận sẽ là:


**Đặc biệt
- Trong thời gian diễn ra Sự Kiện Đầy Tháng, BQT Kiếm Thế 17 Phái cũng mở chức năng: [Shop] Chân Nguyên Tu Luyện Đơn.
- Shop đặt tại NPC Sứ giả hoạt động - Khổng Minh nhằm phục vụ cho các bạn đã max Chân Nguyên có thể sử dụng Chân Nguyên Tu Luyện Đơn cho mục đích khác.

Chúc nhân sĩ vui vẻ!