Thông báo Khuyến Mại 50% giá trị thẻ nạp trong 2 ngày cho Server Thái Sơn - Linh Sơn - KIẾM THẾ 3D

Thông báo Khuyến Mại 50% giá trị thẻ nạp trong 2 ngày cho Server Thái Sơn - Linh Sơn

Quý nhân sĩ thân mến,

BQT Kiếm Thế 17 Phái mở đợt khuyến mại 50% thẻ nạp trong 2 ngày cho quý nhân sĩ.

Thời gian khuyến mại:
- Từ 0h00 ngày 06/08/2015 đến hết 07/08/2015.
- Khuyến mại 50% thẻ nạp với mọi mệnh giá.
- Khuyến mại chỉ áp dụng cho cụm Server Thái Sơn - Linh Sơn của Kiếm Thế 17 Phái

Chúc các bạn vui vẻ.
BQT Kiếm Thế 17 Phái