Thông báo: bảo trì định kỳ 16h00 ngày 14/08/2015 - KIẾM THẾ 3D

Thông báo: bảo trì định kỳ 16h00 ngày 14/08/2015

BQT Kiếm Thế 17 Phái thông báo

Bảo trì định kỳ các máy chủ Kiếm Thế 17 Phái.

1.Thời gian bảo trì:

- Từ 16h00 đến 16h30 ngày 14/08/2015
- Sau thời gian bảo trì các bạn VUI LÒNG CHẠY AUTO UPDATE trước khi vào game.
- Xem Hướng Dẫn Auto Update tại đây.

2.Nội dung bảo trì:

- Bảo trì định kỳ.
- Update hệ thống quan ấn chiến trường.
- Update tính năng truy tìm Giftcode.

Nội dung Update sẽ được BQT công bố chi tiết trong các bài viết sau.

BQT Kiếm Thế 17 Phái.