Kiếm Thế 17 phái Update Tháng 8 lần 2 ngày 06/08/2015. - KIẾM THẾ 3D

Kiếm Thế 17 phái Update Tháng 8 lần 2 ngày 06/08/2015.


Quý nhân sĩ thân mến,

Hôm nay BQT sẽ tiến hành bảo trì server Update tinh chỉnh 1 số nội dung hấp dẫn nằm trong kế hoạch Update Tháng 8 của Kiếm Thế 17 Phái.

1. Thời gian bảo trì:

- Từ 9h00 đến 9h30 ngày 06/08/2015
- Sau khi bảo trì hoàn tất các bạn CHẠY AUTO UPDATE để cập nhật trước khi vào game.
- XEM HƯỚNG DẪN AUTO UPDATE TẠI ĐÂY

2. Nội dung Update ngày 06/08

** Update Shop Bảo Thạch Ngũ Hành ( Cải Lão 8 mở Shop )
** Update Skill Trang bị ngũ hành: Ngũ Hành Chấn
** Update Fix Phụ bản bang hội:
- Vào phụ bản không cần phải pt với bang chủ, chỉ cần là thành viên bang.
- Các đợt quái mọc cách nhau 3 phút.
- Tổng cộng có 20 đợt quái mọc
- Đợt 5-10-15-20 Sẽ mọc Boss và 20 Rương Báu trong Ải. Đặc biệt lần 15 mọc Tần Thủy Hoàng, lần 20 mọc Hỏa Kỳ Lân, đánh chết sẽ có đồng thường.
- Mở Rương Báu cần Chìa Khóa Rương Báu bán trên kỳ trân các giá 1000 đồng.
- Rương Báu ai mở nhanh sẽ nhận quà vào người, các món quà có thể nhận:

+ 200 Lễ bao kinh nghiệm
+ 50 Tiểu Hồng Đan
+ 20 Huân Chương Chiến Công
+ 20 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
+ 500 Tiền Cổ
+ Tẩy Tủy Đan, Dịch Cốt Đan
+ 50 Thánh Linh bảo hạp hồn
+ Bảo rương may mắn
+ 2 vạn đồng thường.

- Đứng trong ải gia tộc mỗi 6s nhân vật lại nhận được 1.000.000 EXP.

**Tinh chỉnh 1 vài tính năng game khác.

Chi tiết Shop Bảo Thạch Ngũ Hành và Skill Trang bị ngũ hành: Ngũ Hành Chấn sẽ được BQT gửi đến các bạn trong các bài viết cụ thể sau.

BQT Kiếm Thế 17 Phái