Kiếm Thế 17 Phái Update Tháng 8 lần 1 vào 14h00 hôm nay 04/08/2015 - KIẾM THẾ 3D

Kiếm Thế 17 Phái Update Tháng 8 lần 1 vào 14h00 hôm nay 04/08/2015


Quý nhân sĩ thân mến,

Hôm nay BQT sẽ tiến hành bảo trì server Update tinh chỉnh 1 số nội dung hấp dẫn nằm trong kế hoạch Update Tháng 8 của Kiếm Thế 17 Phái.

1. Thời gian bảo trì:

- Từ 14h00 đến 14h20 ngày 04/08/2015
- Sau khi bảo trì hoàn tất các bạn CHẠY AUTO UPDATE để cập nhật trước khi vào game.
- XEM HƯỚNG DẪN AUTO UPDATE TẠI ĐÂY

2. Nội dung Update hôm nay:

- Update Luân Hồi Ấn +16


- Update IPhone +16


- Đóng rớt Thiệp Mừng Kiếm Thế ở các hoạt động liên quan.

- Update Skill Ngũ Hành Công (Vô) 
+ Mốc 5 Skill: Tăng 1% tỉ lệ bỏ qua 100% Kháng
+ Mốc 10 Skill: Tăng 2% tỉ lệ bỏ qua 100% Kháng
+ Mốc 11 Skill: Tăng 3% tỉ lệ bỏ qua 100% Kháng.
Skill Ngũ Hành Công (Vô) là Skill có được khi nhân vật Cải Lão Hoàn Đồng. Mỗi lần cải lão sẽ tăng 1 cấp Skill này.
>>Xem thêm về Skill Ngũ Hành Công (Vô) ở đây.

BQT Kiếm Thế 17 Phái