Khuyến Mại 50% giá trị thẻ nạp trong 2 ngày Kiếm Thế 17 Phái - KIẾM THẾ 3D

Khuyến Mại 50% giá trị thẻ nạp trong 2 ngày Kiếm Thế 17 Phái

Quý nhân sĩ thân mến,

BQT Kiếm Thế 17 Phái mở đợt khuyến mại 50% thẻ nạp trong 2 ngày cho quý nhân sĩ.

Thời gian khuyến mại:
- Từ 0h00 ngày 13/08/2015 đến hết 14/08/2015.
- Khuyến mại 50% thẻ nạp với mọi mệnh giá.
- Khuyến mại áp dụng cho tất cả server của Kiếm Thế 17 Phái

Chúc các bạn vui vẻ.
BQT Kiếm Thế 17 Phái