Thứ 7 - Tống Kim VIP, tham gia là có đồng - vào chiến ngay - KIẾM THẾ 3D

Thứ 7 - Tống Kim VIP, tham gia là có đồng - vào chiến ngay


Quý nhân sĩ thân mến,

Hôm nay thứ 7 có Tống Kim VIP, có thể cày đồng thường cho tất cả mọi người tham gia, các bạn đã biêt chưa?

Cụ thể Tống Kim VIP
- Tống Kim trận 13h và trận 21h thứ 7 , tham gia đạt top 10 sẽ được phần thưởng cùng đồng thường như sau:


Các bạn nhớ tham gia để có cơi hội kiếm đồng thường nhé.

Ngoài ra Tiểu Hồng Đan và Huân Chương Chiến Công cũng là những vật phẩm có giá trị ko nhỏ trong game Kiếm Thế 17 Phái, các bạn đừng nên bỏ qua.

NGOÀI RA CÒN CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾM ĐỒNG KHÁC TRONG GAME.

Chúc các bạn vui vẻ.