Thông báo ra mắt Event Quà Sự Kiện Tháng 7 từ 03/07 đến hết 12/07/2015. - KIẾM THẾ 3D

Thông báo ra mắt Event Quà Sự Kiện Tháng 7 từ 03/07 đến hết 12/07/2015.


Quý nhân sĩ thân mến,

Như đã thông báo trước, BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club sẽ mở Event trong dịp đầu tháng 7.
Hôm nay BQT sẽ thông báo chính thức thời gian và nội dung Event Tháng 7 nhé.

1. Thời gian diễn ra Event 
- Bảo trì mở Event từ 16h00 đến 16h30 ngày 03/07/2015.
- Sau khi bảo trì hoàn thành các nhân sĩ CHẠY AUTO UPDATE trước khi vào game để cập nhật Event.
- Event diễn ra từ 16h00 ngày 03/07/2015 đến hết 12/07/2015.
- 12/07/2015 BQT đóng các chức năng đổi Event.
- Quà Event đã đổi sau khi kết thúc event vẫn sử dụng được.

2. Nội dung Event.

LƯU Ý: CHỈ CÓ CÁC NHÂN VẬT ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN BANG HỘI MỚI THAM GIA ĐƯỢC EVENT NÀY

- Trong thời gian diễn ra event các bạn khi đánh quái ở tất cả các map 9x,10x,11x sẽ có cơ hội nhận được Túi Nguyên Liệu.

Xếp chồng tối đa 5000 ( không khóa )

- Có Túi Nguyên Liệu, các bạn về Cột Bang Hội sẽ thấy dòng chức năng: [Sự Kiện] Tháng 7 ( Nếu ko có bang sẽ không nhìn thấy dòng này )


- Các bạn click vào [Sự Kiện] Tháng 7 sẽ thấy các dòng đổi Quà Sự Kiện.

 Có Quà Sự Kiện Tháng 7 (VIP) và (Thường)

 - Đổi Quà Sự Kiện Tháng 7 (VIP)

1 Túi Nguyên Liệu + 300 Đồng Thường.

- Đổi Quà Sự Kiện Tháng 7 (Thường)

1 Túi Nguyên Liệu + 5000 Bạc Thường.

3. Phần thưởng Quà Sự Kiện Tháng 7.

- Mở Quà Sự Kiện Tháng 7(VIP) sẽ được phần thưởng:


- Sử dụng Quà Sự Kiện Tháng 7(VIP) đạt các mốc sẽ nhận thưởng quà ưu đãi thêm ngoài các phần thưởng trên,

Quà đạt mốc sử dụng túi Quà VIP.

- Mở Quà Sự Kiện Tháng 7(VIP) sẽ được phần thưởng:


**Lưu ý:
- Mỗi nhân vật sử dụng được tối đa 30000 Túi Quà VIP và 30000 Túi Quà Thường.
- Quà Sự Kiện VIP và Thường có thể giao dịch được, không bị hết hạn kể cả khi event kết thúc.

4. Update [Shop] Huân Chương Chiến Công và [Shop] Chân Nguyên Tu Luyện Đơn.

- [Shop] Chân Nguyên Tu Luyện Đơn ở Cột Bang Hội trong phần [Sự Kiện] Tháng 7 chỉ có trong thời gian diễn ra Event. Khi Event Kết Thúc [Shop] Chân Nguyên Tu Luyện Đơn cũng đóng lại.
- [Shop] Chân Nguyên Tu Luyện Đơn bán:
+ Huân Chương Chiến Công = 1 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn.
+ Rương 10 Tiền Cổ = 1 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn.
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa = 300 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn.
- [Shop] Huân Chương Chiến Công update bán thêm:
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa = 300 Huân Chương Chiến Công.

BQT sẽ bảo trì mở Event từ 16h00 đến 16h30 ngày 03/07/2015.
Các bạn nhớ CHẠY AUTO UPDATE trước khi vào game sau khi BQT bảo trì hoàn thành để cập nhật Event nhé.

BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club.