Thông báo: Bảo trì định kỳ các server Kiếm Thế 17 Phái - KIẾM THẾ 3D

Thông báo: Bảo trì định kỳ các server Kiếm Thế 17 Phái


Các bạn đang chơi Kiếm Thế 17 PháiKiem The 17 Phai duy nhất tại Việt Nam thân mến,

BQT xin thông báo bảo trì các Server Kiếm Thế 17 phái.

Thời gian bảo trì:
- Từ 13h40 đến 13h50 ngày 28/07/2015
- Sau khi bảo trì các bạn chạy Auto Update trước khi vào game.
Nội dung bảo trì:
- Làm mượt máy chủ.
Sau thời gian bảo trì game sẽ mở lại bình thường phục vụ các bạn.

BQT Kiếm Thế 17 Phái