Thông báo bảo trì game làm mượt máy chủ định kỳ ngày 22/07/2015 - KIẾM THẾ 3D

Thông báo bảo trì game làm mượt máy chủ định kỳ ngày 22/07/2015


Các bạn đang chơi Kiếm Thế 17 PháiKiem The 17 Phai duy nhất tại Việt Nam thân mến,

BQT xin thông báo bảo trì server:

Thời gian bảo trì:
- Từ 08h00 đến 10h30 ngày 22/07/2015
- Sau khi bảo trì các bạn chạy Auto Update để cập nhật mới trước khi vào game.
Nội dung bảo trì:
- Làm mượt máy chủ.
Sau thời gian bảo trì game sẽ mở lại bình thường phục vụ các bạn.

BQT Kiếm Thế 17 Phái