Thông báo bảo trì cập nhật hệ thống Thánh Linh Cao Cấp - KIẾM THẾ 3D

Thông báo bảo trì cập nhật hệ thống Thánh Linh Cao Cấp


Quý nhân sĩ thân mến,

Thánh Linh là vật phẩm rất hữu dụng để tăng tài phú và tăng thêm điểm tiềm năng cho nhân vật.
Tuy nhiên trong quá trình trùng sinh của các nhân sĩ thì việc tăng thêm điểm tiềm năng từ Thánh Linh ko còn mang nhiều ý nghĩa nữa.

Chính vì thế BQT xin được ra mắt hệ thống Thánh Linh Cao Cấp mới:

1. Bảo trì Server Linh Sơn ra mắt Thánh Linh mới

- Thời gian bảo trì: 12h45 - 12h55 ngày 25/07/2015.
- Các bạn vui lòng Chạy AUTO UPDATE trước khi vào lại game để cập nhật.

2. Hệ thống Thánh Linh mới:

- Có thể mua trên Kỳ Trân Các với giá như Thánh Linh Cũ.
- Thánh Linh Cao Cấp sở hữu 5 dòng hỗ trợ cực hot:

Thánh Linh max 5 dòng.

- Với việc thánh Linh max có đến 4 dòng gây hiệu quả và xác suất trạng thái, cộng với dòng kháng tất cả +1000, giờ đây Thánh Linh Max đã có những option cực chất. Nên nhớ Phi Phong Siêu Thần cũng chỉ có 2 dòng Thời Gian và Xác Suất ngang với Thánh Linh Max... Đủ để thấy việc sở hữu 1 chiếc Thánh Linh Cao Cấp Max 5 dòng là hấp dẫn đến mức nào.

 - Cường hóa thánh linh:
+ Thánh Linh Cao Cấp mỗi dòng có 1000 Cấp
+ Mỗi khi sử dụng 10 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn để tụ linh cho 1 dòng sẽ tăng được 1 cấp.

Chúc các bạn vui vẻ.