Kiêm Thế Sài Gòn: Bảo trì máy chủ, đóng rơi nguyên liệu event và update vài tính năng hay - KIẾM THẾ 3D

Kiêm Thế Sài Gòn: Bảo trì máy chủ, đóng rơi nguyên liệu event và update vài tính năng hay


Các bạn đang chơi Kiếm Thế Sài Gòn, Kiem The 17 Phai duy nhất tại Việt Nam thân mến,

BQT xin thông báo bảo trì server:

Thời gian bảo trì:
- Từ 00h00 đến 00h30 ngày 13/07/2015
- Sau khi bảo trì các bạn chạy Auto Update để cập nhật mới trước khi vào game.
Nội dung bảo trì:
- Đóng rớt túi Nguyên Liệu
- Đổi event cho đến hết 14/07
- Túi event cho sử dụng mãi mãi
- Shop Chân Nguyên sẽ đóng vào 00h ngày 17/07

Nội dung khác:
- Up date skill 150 phái: Thúy Yên Đao, Nga My, Cái Bang, Côn Lôn
- Rương Ngũ Hành Hồn Thạch mở ra 5000 và rương xếp chồng 5000 để anh em up ấn cho nhàn.

Sau thời gian bảo trì game sẽ mở lại bình thường phục vụ các bạn.

BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club.