20h00 tối nay thứ 4 ngày 22/07/2015 - Tranh đoạt lãnh thổ cày đồng anh em nhớ tham gia - KIẾM THẾ 3D

20h00 tối nay thứ 4 ngày 22/07/2015 - Tranh đoạt lãnh thổ cày đồng anh em nhớ tham gia


- Tối thứ 2 và thứ 4 hàng tuần sẽ diễn ra tranh đoạt lãnh thổ, các thành viên chính thức của bang hội khi tham gia đánh lãnh thổ sẽ được điểm chiến công, cuối trận sẽ nhận thưởng đồng thường ứng với mốc điểm chiến công đạt được:- Tranh đoạt lãnh thổ báo danh từ 20h00 đến 20h30 tối thứ 2, thứ 4 hàng tuần.
- Bắt đầu lúc 20h30, kết thúc 21h30. Các bạn nhớ tham gia nhé.
- Nếu bạn chưa có bang hoặc chưa phải là thành viên chính thức của bang hội, thì hãy vào bang và xin lên chính thức ngay để ko bỏ lỡ cơ hội cày đồng thường hấp dẫn nhé.

NGOÀI RA CÒN CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾM ĐỒNG KHÁC TRONG GAME.

BQT Kiếm Thế 17 Phái