Thứ 7 - Tống Kim VIP 13h, 21h tham gia cày đồng thường bạn đã sẵn sàng? - KIẾM THẾ 3D

Thứ 7 - Tống Kim VIP 13h, 21h tham gia cày đồng thường bạn đã sẵn sàng?


Quý nhân sĩ thân mến,

Hôm nay thứ 7 có Tống Kim VIP, có thể cày đồng thường, các bạn đã biêt chưa?

Cụ thể Tống Kim VIP
- Tống Kim trận 13h và trận 21h thứ 7 , tham gia đạt top 10 sẽ được phần thưởng cùng đồng thường như sau:


Các bạn nhớ tham gia để có cơi hội kiếm đồng thường nhé.

Ngoài ra Tiểu Hồng Đan và Huân Chương Chiến Công cũng là những vật phẩm có giá trị ko nhỏ trong game Kiếm Thế Sài Gòn Club, các bạn đừng nên bỏ qua.

Chúc các bạn vui vẻ.