Thông báo Update Nội dung cày hoạt động nhận thưởng - KIẾM THẾ 3D

Thông báo Update Nội dung cày hoạt động nhận thưởng

Các nhân sĩ thân mến,

BQT Kiếm Thế 17 Phái tiếp tục mang lại tin vui cho các bạn, BQT sẽ bảo trì và update hệ thống cày cuốc hoạt động mới, đặc biệt cày đồng từ Tranh Đoạt Lãnh Thổ vô cùng hấp dẫn.

**Thời gian bảo trì:

- Từ 16h40 đến 16h50 ngày 04/06/2015.
- Sau khi BQT hoàn thành bảo trì các nhân sĩ VUI LÒNG CHẠY AUTO UPDATE để vào game.

**Nội dung Update:

- Tống Kim đã hấp dẫn hơn


- Bạch Hổ Đường và Tiêu Dao Cốc- Săn boss Hoàng Kim, Tần Thủy Hoàng, Hỏa Kỳ Lân, Chiến Thần, Tứ Đại Sát Thủ...


- Vào bang hội, tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ là có thể cày đồng thường.- Cày danh vọng lên đồ với những hoạt động quen thuộc.