Thông báo Update hệ thống Siêu Chân Nguyên trong Kiếm Thế 17 phái - KIẾM THẾ 3D

Thông báo Update hệ thống Siêu Chân Nguyên trong Kiếm Thế 17 phái

Quý nhân sĩ thân mến,

BQT Kiếm Thế 17 Phái Update thêm hệ thống Siêu Chân Nguyên.

1. Thời gian bảo trì:

- Từ 16h30 đến 16h45 ngày 25/06/2015.
- Sau khi BQT hoàn thành bảo trì, quý khách vui lòng CHẠY AUTO UPDATE trước khi vào game để cập nhật.

2. Nội dung Update hệ thống Siêu Chân Nguyên:

- Update đổi cách thức đổi Siêu Chân Nguyên


- Khi đã đập max chân nguyên thường ( 4 dòng max ) bạn có thể đổi sang 1 trong 2 loại Siêu Chân Nguyên Phệ Huyết hoặc Huyết Long Hồn.


- Đổi mất 100 vạn, nhận lại 1 Siêu Chân nguyên và 16000 Chân nguyên tu luyện đơn để up max Siêu Chân Nguyên mới đổi

- Chân Nguyên Huyết Long Hồn - Chân Nguyên Cân Bằng thay đổi dòng 4 thành Tăng Hiệu Suất Hồi Sinh Lực. Đây là chân nguyên có tính cân bằng hoàn hảo.


 - Siêu Chân Nguyên mới - Phệ Huyết

 

 - Siêu Chân Nguyên Phệ Huyết với 2 dòng tăng sinh lực tối đa sẽ tăng lượng máu cho nhân vật của bạn rất nhiều, rất thích hợp cho những phái máu yếu hoặc những nhân sĩ thích làm xe tăng.

BQT Kiếm Thế 17 Phái