Thông báo Quy Tụ Anh Hào Server Thái Sơn và Linh Sơn. - KIẾM THẾ 3D

Thông báo Quy Tụ Anh Hào Server Thái Sơn và Linh Sơn.Quý nhân sĩ thân mến,

BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club xin thông báo tin vui cho các đồng đạo võ lâm nhân sĩ toàn cõi giang hồ.

Quy Tụ Anh Hào - Quần Hùng hiệu triệu.

Cụ thể sẽ cho các bạn bên S1 - Thái Sơn và S2 - Linh Sơn liên thông server, đăng nhập game có thể giao lưu với nhau giữa 2 server, đông vui hơn, cạnh tranh hấp dẫn hơn, tuy nhiên sẽ có những chỉnh sửa nhất định để công bằng cho cả các bạn ở S1 Thái Sơn lẫn các bạn ở S2 Thái Sơn.

Để thực hiện việc Quy Tụ Anh Hào BQT sẽ thực hiện bảo trì theo 2 giai đoạn như sau:

1. Giai Đoạn 1:
- Bảo trì Server S1 - Thái Sơn từ 17h30 đến 18h30 ngày 12/06/2015.
- Update kịch bản giới hạn trang bị, trùng sinh như Server 2 Linh Sơn.
- Hạ số lần Cải Lão và Trùng Sinh của các bạn ở S1 Thái Sơn về Cải Lão 1, trùng sinh 200 lần. ( Chỉ các nhân vật đã vượt qua mốc này mới bị hạ ) và đền bù đồng thường cho các nhân vật bị hạ.
- Sau thời gian bảo trì các bạn ở S1 Thái Sơn sẽ vào game chơi bình thường.
- Chạy Auto Update để cập nhật mọi tính năng game đầy đủ.

2. Giai Đoạn 2:
- Bảo trì tất cả Server Kiếm Thế Sài Gòn
- Thời gian bảo trì từ 0h00 ngày 13/06 đến 2h00 ngày 13/06/2015.
- Sau khi bảo trì các bạn ở S1 Thái Sơn và S2 Linh Sơn vào game sẽ gặp được nhau trong game, giao lưu và chơi bình thường.
- Chạy Auto Update để cập nhật mọi tính năng game đầy đủ.
- Sự kiện Đua Top Tài Phú, Võ Lâm, Trùng Sinh sẽ diễn ra bình thường, ko áp dụng cho các bạn ở Server 1 - Thái Sơn.

Hy vọng với đợt Quy Tụ Anh Hào này sẽ mang lại cho các bạn sân chơi hấp dẫn hơn, đông vui hơn nữa.

BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club.