Thông báo kết quả Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Kỳ I - KIẾM THẾ 3D

Thông báo kết quả Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Kỳ I

Quý nhân sĩ thân mến,

BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club xin được công bố kết quả Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Kỳ I kéo dài từ 15/05/2015 đến hết 03/06/2015.


- Với việc chiếm được 3 lãnh thổ, bang hội TànSát đã chính thức trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Bang kỳ này.
- Bang hội BáĐạo với 1 lãnh thổ cũng sẽ nhận được các phần quà từ BQT.
- Phần thưởng dành cho các bang hội như sau:


- Để nhận thưởng, bang chủ các bang liên hệ với BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club qua kênh hỗ trợ trực tuyến từ 12h00 ngày 04/06 để nhận.

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang kỳ tiếp theo sẽ được BQT công bố trong các bài viết sau.

BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club.