Thông báo Big Update tháng 6 - Kiếm Thế 17 Phái - KIẾM THẾ 3D

Thông báo Big Update tháng 6 - Kiếm Thế 17 Phái


Quý đồng đạo võ lâm giang hồ thân mến,

BQT Kiếm Thế 17 Phái thông báo bảo trì Update các nội dung trong Big Update Tháng 6.

Thời gian bảo trì:

- Từ 16h30 đến 16h50 ngày 02/06/2015.
- Sau khi BQT hoàn thành bảo trì, các bạn CHẠY AUTO UPDATE để cập nhật vào game.
>>Xem hướng dẫn Chạy Auto Update tại đây.

Các nội dung sẽ được Update trong chiều nay:

1. Update tính năng giới hạn trang bị theo Trùng Sinh, Cải Lão
2. Update Tính Năng bang hội mới

Chúc các bạn vui vẻ.
BQT Kiếm Thế 17 Phái