Thông báo bảo trì cập nhật skill 17 phái cho tân thủ - KIẾM THẾ 3D

Thông báo bảo trì cập nhật skill 17 phái cho tân thủ


Quý nhân sĩ thân mến,

BQT Thông báo bảo trì cập nhật skill 17 phái.

Thời gian bảo trì:
- Từ 16h30 - 16h40 ngày 26/06/2015
- Sau khi BQT bảo trì hoàn thành các nhân sĩ CHẠY AUTO UPDATE trước khi vào game để cập nhật.
>>Xem hướng dẫn chạy AUTO UPDATE ở đây.

Nội dung Update
- Skill 10x các phái có thêm dòng +100000 Sinh lực
- Toàn Chân do đã có skill 6x có dòng +100000 Sinh Lực nên sẽ ko được add thêm ở skill 10x.

Chúc các bạn vui vẻ.
BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club.