Ra mắt hệ thống nâng cấp mặt nạ chiến thần lên mặt nạ thời trang hấp dẫn. - KIẾM THẾ 3D

Ra mắt hệ thống nâng cấp mặt nạ chiến thần lên mặt nạ thời trang hấp dẫn.

Quý nhân sĩ thân mến,

Để game thêm đa dạng phong phú với những hình ảnh nhân vật của các bạn được mới lạ, BQT Kiếm Thế 17 Phái xin được ra mắt thêm hệ thống đổi Mặt Nạ Thời Trang từ Mặt Nạ Chiến Thần.

Hệ thống mặt nạ thời trang mới.

- Để đổi mặt nạ thời trang các bạn về gặp NPC Bảo Vật Thiên Hạ - Trường Ca Môn

Chọn [Hệ Thống] Mặt Nạ

Chọn [Mặt Nạ] Chiến Thần

Dùng Mặt Nạ Chiến Thần đổi sang các loại Mặt Nạ Chiến Thần thời trang như trên.

- Để có được Mặt Nạ Chiến Thần nhân vật của bạn cần Cải Lão 1.
- Các loại Mặt Nạ Chiến Thần thời trang có Option ngang bằng với Mặt Nạ Chiến Thần.


- Chỉ có thể dùng Mặt Nạ Chiến Thần để đổi sang Mặt Nạ Chiến Thần thời trang.
- Chi phí đổi mỗi lần là 10 vạn đồng.

Chúc các bạn vui vẻ.
BQT Kiếm Thế 17 Phái