Mới UPDATE hệ thống Phi Phong Chiến Thần các bạn đã biết chưa? - KIẾM THẾ 3D

Mới UPDATE hệ thống Phi Phong Chiến Thần các bạn đã biết chưa?

Chư vị nhân sĩ võ lâm thân mến,

BQT Kiếm Thế 17 Phái mới UPDATE hệ thống Phi Phong Chiến Thần với 4 loại Phi Phong khủng.

Các bạn có cảm thấy kích thích không???

BQT Kiếm Thế 17 Phái mới Update thêm tính năng đổi Phi Phong Chiến Thần từ các phi phong Bá Vương, Sát Thần, Đại Thánh Tương Ứng.
Để cập nhật hệ thống phi phong mới các bạn hãy: CHẠY AUTO UPDATE trước khi vào game.
- Điều kiện để đổi: Nhân vật đạt cải lão 2
- Đổi Tại: NPC Bảo Vật Thiên Hạ - Hệ Thống Phi Phong.


- Các loại Phi Phong Chiến Thần đều có hạn dùng vĩnh viễn.
- Có thể đổi Phi Phong Chiến Thần sang tiền cổ để lấy lại 50% lượng tiền cổ cần để mua Phi Phong Tương Ứng. Khi đủ tài phú sẽ ko lo phí phi phong chiến thần đã đủ.
- Các loại Phi Phong Chiến Thần:
+ Phi Phong Bá Vương có thể đổi Phi Phong Chiến Thần Bá Vương
+ Phi Phong Sát Thần có thể đổi Phi Phong Chiến Thần Sát Thần
+ Phi Phong Đại Thánh có thể đổi Phi Phong Chiến Thần Đại Thánh.
+ Phi Phong Siêu Thần có thể đổi Phi Phong Chiến Thần Tam Giới.

Chúc các bạn vui vẻ.
BQT Kiếm Thế 17 Phái