Kết quả liên đấu loạn phái thứ 6 ngày 22/05/2015 - KIẾM THẾ 3D

Kết quả liên đấu loạn phái thứ 6 ngày 22/05/2015

Các bạn thân mến,

Ngày hôm qua 22/05/2015 đã diễn ra hoạt động Liên Đấu Loạn Phái lần đầu tiên.


Kết quả:


Nhận Thưởng:
- Các bạn về NPC Sứ Giả Hoạt Động - Khổng Minh ở Trường Ca Môn để nhận thưởng.
- Từ 09h00 ngày 23/05 các bạn đã có thể nhận thưởng.**Lưu ý:
- Quý nhân sĩ được nhận thưởng, khiếu nại đến hết 23h59 ngày 23/05/2015.
- Sau thời gian trên nhân sĩ nào chưa nhận được BQT sẽ ko giải quyết.
- Phần thưởng điểm danh vọng tham gia liên đấu nhận tại NPC Môn Chủ Trường Ca Môn - Đậu Hạo

BQT Kiếm Thế Sài Gòn Club!